Stick to Your Vision | What is Vision in Marathi? | दृष्टी म्हणजे काय?

Stick to Your Vision | What is Vision in Marathi? | दृष्टी म्हणजे काय?

Aim | Vision
Aim | Vision
Stick to Your Vision | What is Vision in Marathi? | दृष्टी म्हणजे काय? प्रेरणा, आपले ध्येय, ध्येयाप्रति चिकाटी आपल्याला खूप दूर नेऊ शकते, पण आपण दृष्टी शोधल्यास अजूनही पुढे नेऊ शकते. यशस्वी होण्यासाठी अथवा स्वतःला परिपूर्ण करण्यासाठीच्या प्रवासात आपली दृष्टी ( vision) आपल्याला प्रेरित आणि मार्गदर्शन करेल.

आपण काय करण्याची इच्छा आहे याची स्पष्ट दृष्टी ( vision) किंवा कल्पना असणे आवश्यक आहे. अन्यथा फक्त यशस्वी होण्याच्या स्वप्नात वर्तुळात गोल गोल फिरावे लागते आणि शेवटी नैराश्य कवटाळून आलिंगन देते.  


आपली कल्पनाशक्ती किंवा दृष्टी विकसित करण्यासाठी पहिले आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. प्रत्येकाची निराळी पण एक दृष्टी असते आणि प्रत्येक गोष्ट अनुभवण्याचा दृष्टीकोन! कठीण भाग म्हणजे दृष्टीला पारखणे आणि कारण हिचं दृष्टी प्रेरणा देऊन जाते. 

आपली दृष्टी अचानक ज्ञात होणार नाही. त्याखेरीज हे आपल्या अनुभव, स्वप्ने आणि इच्छा आकांक्षा मधून वाढेल किंवा प्राप्त झाल्याची जाणीव करून देईल, त्यामुळे घाई करणे अशावेळी योग्य नाही. आपल्या समोर एक ध्येय बाळगा, त्याकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनातून तुम्हाला एक दृष्टी मिळेल. ते कार्य तुम्ही कशा स्वरूपात पूर्णत्वास न्यावे हे अखेर तुमची दृष्टी ठरवेल. 
 
आपला दृष्टीकोन शोधण्यासाठी काही गोष्टी प्राण पणाने आपली मदत करतील. 

Inner Voice
Inner Voice
एक म्हणजे तुमच्या आतल्या आवाजाची बाजू ओळखा.

तो आवाज तुमच्या इच्छा, स्वप्ने सर्व आत स्थापित करीत असतो. आपल्याला काय मिळणार आणि काय नाही? हे तुमचा आतला आवाजचं ठरवत असतो.  

त्याचं आतल्या आवाजचं आपण ऐकले पाहिजे. जिद्द " बस यार हेचं पाहिजे आयुष्यात" याचं उत्तराचा पाया आपल्या आतला आवाज ठरवतो.

दुसरी स्वत:ची मानसिक तयारी करा.

आपल्या दृष्टीची वाट मनातून आणि हृदयातून सुरू होते. आपल्या आत्म्यात जळणारी अशी एक गोष्ट आहे. आपली दृष्टी जर आपल्याला स्पष्ट माहीत असेल ना जगण्याला एक उमेद वा हेतू असेल की हे साध्य करायचे आहे, जीवनात कुठेही आपली वाट चुकली जाणार नाही. 

आपल्याला ती वाट  किंवा प्रवास कुठंवर घेऊन जाणार आहे हे माहीत नसेल तर भकास, दुरीचा वाटतो. नैराश्यावरपण तोडगा म्हणजे एक दृष्टी शोधणे. 

आता एक प्रश्न यावरून उदभवतो, दृष्टी कुठे आणि कशी मिळेल?


Peaceful Place
Peaceful Place

अशा शांततेच्या ठिकाणी जिथे किंवा जो परिसर मनाला आणि हृदयाला भावतो. त्या शांततेच्या आवाजाचा लय हृदयाला भिडतो. एकटेपणाने स्वतःसाठी वेळ राखून ठेवला की नक्की मिळणार. तुमच्या  विचारांत जोवर कुणाच्या मताचा हस्तक्षेप येत नाही. 

तिसरा मुद्दा म्हणजे आपल्या समान विचार असणाऱ्यांचा शोध घ्या.

जे आपल्या दृष्टीचा मान ठेऊन आधार देतील. ते ही दृष्टी शोधण्यासाठी किंवा योग्य मार्ग अवलंबण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करतात. अशा लोकांची साथ आयुष्यभर पुरते. 

पूर्ण दृष्टीशोध घेणे म्हणजे त्यामागेचं धावणे असे नाही, आजूबाजूला असलेल्या गोष्टींचं अनुसरण, आकलन करा. प्रत्येक गोष्ट तिच्या कधी  महत्वाहुन अधिक महत्वाची वाटू लागते. 

सर्व यशस्वी लोकांची एक दृष्टी असते अर्थातचं ती कमवावी लागते असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. प्रत्येकाला आव्हानांना सामोरे जावे लागते त्याचा काही काळाने परिणामही मिळतो पण हा शोध घेण्यात किंवा त्यानंतर दृष्टीला वेळ देण्यात कुठलीही कसर ठेवू नका. 

Stick to Your Vision | What is Vision in Marathi? | दृष्टी म्हणजे काय?
Remedies to Success ( यशाचे मार्ग )

आम्ही Remedies to Success, ह्या ब्लॉगची सुरुवात शैक्षणिक माहिती, प्रेरणादायी लघुकथा इ. मांडण्यासाठी वा तुमच्यापर्यंत सामायिक करण्यासाठी केली आहे. We began to work as Remedies to Success, To entertain you with education information, Inspirational short stories.

4 Comments

If you guys have any doubts, Please let me know and please provide your valid E-Mail!

Previous Post Next Post

EducationGalaxies.com, Best Blogger Templates, how to create a payoneer account, how does SEO work on google, affiliate marketing, how to create a free virtual credit card, how to create HTML sitemap page, how to start a blog and earn money, how to start a blog, search engine optimization, SEO, how to add swipe up link on facebook story, best web hosting in nepal, best web hosting, best domain name registrar in nepal, best domain registrar in nepal , best domain name registrar, best domain registrar, best domain registration company, best domain name registration company , best domain name registration company in nepal, best domain registration company in nepal, best domain provider company, best domain provider company in nepal, cheap domain provider company in nepal, cheap domain provider company, best web hosting company in nepal, how to register a domain in nepal, how to register a domain, how to buy a domain in nepal, how to buy a domain, email marketing, indian apps list, indian apps, list of indian apps,html editor,image compressor,image optimizer,html color code,logo generator,favicon generator,robots.txt generator,xml sitemap generator,privacy policy generator,word counter,character counter,keyword density checker,youtube video thumbnail downloader,alexa rank checker, how to write math equation in blogger, how to insert math equation in blogger, how to add math equation in blogger, how to write math equation in blogger post, how to write math equation in blogger article, how to insert math equation in blogger post, how to insert math equation in blogger article, how to add math equation in blogger post, how to add math equation in blogger article, codecogs equation editor, copyright free images, qr code generator, movies details, message encryptor, youtube video downloader, facebook video downloader, instagram video downloader, twitter video downloader, image converter, jpg converter, png converter, gif converter, gdrive direct link generator, gdrive direct download link generator, google drive direct download link generator, google drive direct link generator, keyword generator, internet speed checker, percentage calculator, keywords generator, love calculator, url encryptor, html to xml converter, gradient css color code generator, css previewer, html previewer, meta tag generator, meta tags generator, disclaimer generator, dmca generator, terms and conditions generator, terms & conditions generator, age calculator, url shortener, link shortener, terms of service generator