ध्येय काय आहे? What is goal (Marathi)? How to decide goal? How to achieve Goal?

ध्येय काय आहे? 

ध्येय काय आहे?  मित्रांनो, आज एक गोष्ट बंद मनाच्या आणि हृदयाच्या संदुकातून बाहेर काढूया. काही वर्षांपूर्वी ती नेहमी कानावर पडायची. ससा आणि कासवाची गोष्ट! ज्यामध्ये एक ससा असतो आणि एक कासव दोघांची शर्यत लागते. आणि ससा त्याच्या गतीने दूरवर जाऊन पोहोचतो.

मागे वळून बघतो तर कासव त्याला दिसत देखील नव्हते किंवा खूप मागे असल्याचे कळते. तो तिथे असलेल्या झाडाच्या सावलीत विश्रांती करायचं ठरवतो. मग काय त्याच्या विश्रांती मुळे तो ती शर्यत हरतो.
Turtle and Rabbit Race

आता इथे प्रश्न असा की ससा का हरला? होय त्याच्या अति आत्मविश्वासामुळे! त्याच्याकडे कासवाच्या तुलनेत कमी काही नव्हती. गती(वेग) जास्त होती, चपळता होती, अगदी ध्येय किंवा लक्ष्य ही माहीत होते, पण तरीही हरला. 

आजकालचे मुले अगदी काही प्रमाणात त्या सशा सारखीच आहेत, काही प्रमाणात त्याच्या पेक्षाही वरचढ! म्हणजे आपल्याकडे सातत्य आहे, वेग किंवा गतीही पण ध्येयाची कमतरता, लक्ष्य काय आहे? खूपदा तर दुसऱ्यांच्या नजरेतून आपले लक्ष्य ठरले जाते.
   
विषय हाचं की
ध्येय काय आहे?

Mountain's Peak

१) आयुष्यात नेमकी काय करायचे आहे? ते लक्ष्य आणि लक्ष्य कसे साध्य करायचे ? म्हणजे ध्येय! शिखर जरूर आहे पण ते गाठायचे आहे, हे ध्येय उराशी बाळगणे. 

त्या शिखराला गाठायचे म्हणजे त्या पर्वताचा शिखर हे लक्ष्य पाहिजे. ह्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केल्यास आपले अवचेतन मन ( Subconscious mind) आपल्याला विविध कल्पना सुचवू लागते. त्या शिखरावर तळ ठोकण्याचे पूर्ण नियोजन करू लागते.

२) या पद्धतीने मनाशी एक लक्ष्य बांधले जाते, आणि ते गाठण्याचे सामर्थ्य आपले ध्येय ठरवत असते. तेच लक्ष्य ठरवल्यानंतर आपले conscious mind किंवा जाण असलेले मन आणि अवचेतन मन कृती करण्याच्या नियोजनाला सुरुवात करतात. 

तुम्हाला ते काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यास भाग पाडतात, जसे की लक्ष्य गाठण्यासाठी काय केले पाहिजे? कोणत्या युक्त्या लढवल्या पाहिजे? कोणते उपाय योग्य ठरतील, जर काही अडचणींचा सामना करावा लागला तर? इ. आपले अवचेतन मन खूप ताकदवान असते, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला तुमच्या लक्ष्याचे स्मरण होईल, तेव्हा तेव्हा ते तुम्हाला ध्येय गाठण्याचा मार्ग सुचवेल.

Subconscious Mind

३) मन झोपेत अथवा स्वप्नांत देखील त्या कल्पनांनी पुरेपूर भरते. पण केवळ स्वप्न बघून ते गाठणे शक्य नाही. मला श्रीमंत व्हायचे आहे हे सुचवायचे काम अवचेतन मन करेल पण ते मिळवण्याचे मार्गही अवचेतन मनचं मोकळे करणार. पण विविध दिशा जरी हे मन सुचवणार असेल त्यातून योग्य अशी वाट निवडणे पुरेपुर आपल्यावर अवलंबून आहे. 

४) जेव्हा तुम्ही तुमच्या विविध ध्येयांची यादी कागदावर लिहिता आणि पुन्हा वाचल्यावर तुमचे Conscious mind ( जाण असलेले मन) आणि Subconscious Mind( अवचेतन मन) तुम्हाला विविध प्रश्न विचारते, ह्या गोष्टीला खर्च किती येणार? मला किती दिवस माझ्या दैनंदिन खर्चावर नियंत्रण करावे लागणार? म्हणजे तर पैसे मी ध्येयाप्रती  वापरू शकेल

मला किती वेळ द्यावा लागणार? ह्या अश्या अनेक प्रश्नांच्या समाधानकारक उत्तराने ती एक वाट तुम्हाला मिळेल.

५) ध्येय ठरवताना, अगदी अवघड म्हणजे जे कधी शक्यचं होणार नाही असेही ठरवू नका. म्हणजे आवाक्याबाहेर असणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला वरील प्रश्नांच्या उत्तरानेच कळतील, तेच ध्येय कठीण असतील. ह्याचा अर्थ असाही नाही, की तुम्ही एखादे ध्येय ठरवले आणि मनाला सांगत राहीले, की हे शक्यचं नाही, हे होणारचं नाही. 

विविध कारणे देऊन मनालाही नकारात्मकतेचा मार्ग पत्करावा लागेल. म्हणून सकारात्मक राहा, आणि ते शक्य होईल. तुमचा ध्येयाकडे जाणारा रस्ता जाणता वाटला तरचं त्यावर शिक्कामोर्तब करा.

People Judging

६) कधी कधी असेही होते, ध्येय साफ नजरेस पडते आहे. पण ती वाट पावलोपावली डीवचणाऱ्या लोकांनी भरलेली असते. 

तू हे करू शकणार नाही, तू हे करणारा आहेस तरी कोण? तुझ्या सोबत असणाऱ्यांना हे कधीचं जमले नाही किंवा आतापर्यंत इतर कुणालाही हे जमले नाही, तर तू कसा करणार? हे लोक तुम्हाला असे बोलून विचारांत पाडण्याचा प्रयत्न करत असतात.
 
मग नकारात्मक विचार मनात सुरू होतात आणि स्वतःच्या क्षमतेवर आपण शंका घेऊ लागतो.


Judging People

७) ह्यावर उपाय म्हणजे त्या वाटेत चालण्यावर लक्ष द्या. ते म्हंटलेलं आहे ना  किंवा सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? पुस्तक वाचण्यास सुरुवात करा, माणसेही वाचता येतात. 

शब्दसंग्रह ही वाढतो, हुशार लोकांसोबत संभाषणावेळी शब्द सुचतात, याने आपला गहन अभ्यास दिसून येतो. हेचं हुशार लोक मार्गदर्शन करण्यास तत्पर असतात. इतरांच्या आणि स्वतःच्या चुकांमधून शिका.

८) मार्ग सोयीस्कर करण्याचे हेचं ते उपाय, अखेर त्या शिखरावर अर्थात तुमच्या ध्येयाच्या लक्ष्याला आलिंगन दिल्यावर चेहऱ्यावर जे हसू उमटेल ना ते ह्या लोकांना ज्वालामुखी प्रमाणे चटके देईल. तुमचे यश तुमच्या लख्ख प्रकाशाची चाहूल देईल. 

आणि मग मागे वळून बघतांना पाहाल तेव्हा जागोजागी मिळालेल्या ठोकरा आठवतील, त्यात तुम्ही कसे उभे राहिले ते दिसेल. या सर्व गोष्टींनंतर एक निवांत झोप लागेल, स्वप्नचं जर पूर्ण झाले असतील तर मग त्या झोपेत स्वप्न पडतील का? 

ध्येय काय आहे?  What is goal (Marathi)?  How to decide goal? How to achieve Goal      लेख -: अनिकेत कुंदे
Remedies to Success ( यशाचे मार्ग )

आम्ही Remedies to Success, ह्या ब्लॉगची सुरुवात शैक्षणिक माहिती, प्रेरणादायी लघुकथा इ. मांडण्यासाठी वा तुमच्यापर्यंत सामायिक करण्यासाठी केली आहे. We began to work as Remedies to Success, To entertain you with education information, Inspirational short stories.

1 Comments

If you guys have any doubts, Please let me know and please provide your valid E-Mail!

Previous Post Next Post

EducationGalaxies.com, Best Blogger Templates, how to create a payoneer account, how does SEO work on google, affiliate marketing, how to create a free virtual credit card, how to create HTML sitemap page, how to start a blog and earn money, how to start a blog, search engine optimization, SEO, how to add swipe up link on facebook story, best web hosting in nepal, best web hosting, best domain name registrar in nepal, best domain registrar in nepal , best domain name registrar, best domain registrar, best domain registration company, best domain name registration company , best domain name registration company in nepal, best domain registration company in nepal, best domain provider company, best domain provider company in nepal, cheap domain provider company in nepal, cheap domain provider company, best web hosting company in nepal, how to register a domain in nepal, how to register a domain, how to buy a domain in nepal, how to buy a domain, email marketing, indian apps list, indian apps, list of indian apps,html editor,image compressor,image optimizer,html color code,logo generator,favicon generator,robots.txt generator,xml sitemap generator,privacy policy generator,word counter,character counter,keyword density checker,youtube video thumbnail downloader,alexa rank checker, how to write math equation in blogger, how to insert math equation in blogger, how to add math equation in blogger, how to write math equation in blogger post, how to write math equation in blogger article, how to insert math equation in blogger post, how to insert math equation in blogger article, how to add math equation in blogger post, how to add math equation in blogger article, codecogs equation editor, copyright free images, qr code generator, movies details, message encryptor, youtube video downloader, facebook video downloader, instagram video downloader, twitter video downloader, image converter, jpg converter, png converter, gif converter, gdrive direct link generator, gdrive direct download link generator, google drive direct download link generator, google drive direct link generator, keyword generator, internet speed checker, percentage calculator, keywords generator, love calculator, url encryptor, html to xml converter, gradient css color code generator, css previewer, html previewer, meta tag generator, meta tags generator, disclaimer generator, dmca generator, terms and conditions generator, terms & conditions generator, age calculator, url shortener, link shortener, terms of service generator