समाधान आणि आनंद | How to be satisfied (Marathi)?| Joy(Happiness) with Satisfaction in Marathi

समाधान आणि आनंद |How to be satisfied? Joy(Happiness) with Satisfaction 

समाधान आणि आनंद | How to be satisfied (Marathi)? | Joy(Happiness) with Satisfaction in Marathi गा मनाला असो वा सोबत असलेल्या सामानाला, माणूस जगतो कधीपर्यंत याला काही मर्यादा नाही, पण सोबती असलेल्या गोष्टी माणसं जशी तुटायला लागतात, आयुष्यात जगण्याचा रस ही कमी होत जातो.


Treasure

 जीवनात समाधानी कसे रहायचे? 

एखाद्या गुहेतील खजिना असतो त्याला राखण म्हणुन नाग असतो अस दंतकथांमध्ये ऐकलं असेलच. याचं प्रात्यक्षिक माणूस जीवनात अनुभवत असतो. 

कष्ट करून किंवा चुकीच्या मार्गाने बक्कळ पैसे कमावण्याचा प्रयत्न करत असतो. कष्ट करणारा केवळ सुखी राहण्याच्या आणि रात्री निवांत झोपेसाठी कार्य करत असतो. तर काही जण चुकीच्या मार्गाने धनाला घरात स्थान देतात, ते सांभाळणे मुलांपेक्षा गरजेचं वाटू लागते. 

सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपण जे काही करतो त्यात प्रामाणिक कष्ट असले आणि त्याच्यापासून मिळणाऱ्या फळाला सर्वस्वी आपले कष्टचं जबाबदार असतात. त्यानंतर जे चेहऱ्यावर समाधान असते त्याचे शब्दांत वर्णन करणे म्हणजे अशक्यचं!

एक चाहूल पुरेशी, 
   एक वाट धूसर अशी।
ना कधी येऊन पोहचतो,
   स्वप्न मात्र उराशी।।

                            - अनिकेत कुंदे

Satisfaction

समाधान अगदी त्या वाटेप्रमाणे, सुरुवातीला सगळीकडे धुकं पसरले आहे. मग सूर्यनारायण ते धुकं छेदत आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करतात आणि तिचं चाहूल पुरेशी भासते. कधी एकदाचं ती वाट सर करून पोहोचतो, हे स्वप्नचं उराशी बाळगतो. पण ते समाधानही ह्या कष्टांच्या वा खडतर प्रवासाच्या पात्र आहे. 


मग समाधान मिळवताना गोष्टी कधीचं आपल्या हातात नसतात. पण ते म्हणतात ना "की किसी चीज़ दिल से चाहो तो पूरी क़ायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है". इतर गोष्टी आपल्याला त्या वाटेवर कळत नकळत साथ देऊन कष्ट करण्यास भाग पाडतात. आणि समाधान मिळतानाचा प्रवास सोयीस्कर करतात.

समाधान आणि आनंद असे दोन समानार्थी शब्द जरूर आहेत, जिथे समाधान आहे तिथे आनंद असतोच, पण जिथे आनंद आहे तिथे समाधान असेलचं असे नाही. 

आनंद असला की ओठांवरती जाणवतो, गाल फुगवले नि खळी पडली आणि काही कमी वा अधिक प्रमाणात जगाला आपल्या दातांचे प्रदर्शन झाले की समजून घ्यायचं आनंद मनी वा ह्रदयात वसला आहे.

Joy (Happiness) with Satisfaction

आनंदाला समाधान लागलेला एक परीस स्पर्श आहे. एक दगड रस्त्यावर पडलेला असतो, कोणी त्या दिशेने बघत नव्हते. किती जण नकळत तर त्याला लातळत एक जागेहुन दुसऱ्या जागी पोहचवत होते. 
  
एक दिवस एका महंतांना ते जाणवले. त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या परिसाचा स्पर्श त्या दगडाला केला. अवघ्या काही क्षणात तो तिथून अदृश्य झाला. 

अगदी तसेच, आनंदाला किंमत समाधानाविना कवडीमोलही नाही. तसेच समाधान प्रत्येकाकडे नसते आनंदी व्हायला पण कोणी येऊन त्याचा मोलाच्या स्पर्शाने त्या आनंदाला द्विगुणित वा बहुमोल करून जाते.

असेही माणसं ओळखायला शिका, जे आपल्या आनंदाला कारणीभूत असतात आणि त्यांना आनंदात सहभागी करून घ्या. वाटल्याने आनंद वाढतो आणि त्याचं समाधान चेहऱ्यावर लखाखते. आनंदाला कारणे निरनिराळी असतात, पण चेहऱ्यावरील समाधान तो आनंद व्यक्त करण्याला हवाचं असतो. हसण्याला कारणे शोधा, हसण्याला कारण बनवा. 

समाधान आणि आनंद | How to be satisfied (Marathi)?|Joy(Happiness)with Satisfaction in Marathi
Remedies to Success ( यशाचे मार्ग )

आम्ही Remedies to Success, ह्या ब्लॉगची सुरुवात शैक्षणिक माहिती, प्रेरणादायी लघुकथा इ. मांडण्यासाठी वा तुमच्यापर्यंत सामायिक करण्यासाठी केली आहे. We began to work as Remedies to Success, To entertain you with education information, Inspirational short stories.

Post a Comment

If you guys have any doubts, Please let me know and please provide your valid E-Mail!

Previous Post Next Post

EducationGalaxies.com, Best Blogger Templates, how to create a payoneer account, how does SEO work on google, affiliate marketing, how to create a free virtual credit card, how to create HTML sitemap page, how to start a blog and earn money, how to start a blog, search engine optimization, SEO, how to add swipe up link on facebook story, best web hosting in nepal, best web hosting, best domain name registrar in nepal, best domain registrar in nepal , best domain name registrar, best domain registrar, best domain registration company, best domain name registration company , best domain name registration company in nepal, best domain registration company in nepal, best domain provider company, best domain provider company in nepal, cheap domain provider company in nepal, cheap domain provider company, best web hosting company in nepal, how to register a domain in nepal, how to register a domain, how to buy a domain in nepal, how to buy a domain, email marketing, indian apps list, indian apps, list of indian apps,html editor,image compressor,image optimizer,html color code,logo generator,favicon generator,robots.txt generator,xml sitemap generator,privacy policy generator,word counter,character counter,keyword density checker,youtube video thumbnail downloader,alexa rank checker, how to write math equation in blogger, how to insert math equation in blogger, how to add math equation in blogger, how to write math equation in blogger post, how to write math equation in blogger article, how to insert math equation in blogger post, how to insert math equation in blogger article, how to add math equation in blogger post, how to add math equation in blogger article, codecogs equation editor, copyright free images, qr code generator, movies details, message encryptor, youtube video downloader, facebook video downloader, instagram video downloader, twitter video downloader, image converter, jpg converter, png converter, gif converter, gdrive direct link generator, gdrive direct download link generator, google drive direct download link generator, google drive direct link generator, keyword generator, internet speed checker, percentage calculator, keywords generator, love calculator, url encryptor, html to xml converter, gradient css color code generator, css previewer, html previewer, meta tag generator, meta tags generator, disclaimer generator, dmca generator, terms and conditions generator, terms & conditions generator, age calculator, url shortener, link shortener, terms of service generator